Project Image

شرکت پیشگامان معماری سازمانی، به عنوان ارائه دهنده راه‌حل‌های سازمانی و فناوری اطلاعاتی گروهی است متشکل از بهترین مشاوران که در حوزه های زیر فعال می باشد :

مشاوره، نظارت، آموزش و اجرای پروژه در زمینه:

 •  معماری سازمانی (Enterprise Architecture)
 • هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت زمانگرا (TDABC)
 • بودجه ریزی عملیاتی  (PBB)            
 • شناسایی، مدلسازی (استاندارد BPMN)، تحلیل و مدیریت فرآیند کسب وکار
 •  فرایندکاوی (Process Mining)
 •  مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)   
 • شبیه سازی فرایند    
 • طراحی و اصلاح ساختار سازمانی
 • زمانسنجی / کارسنجی         
 • هوش کسب و کار (Business Intelligence)             
 • طراحی و تدوین برنامه راهبردی و پیاده سازی و اجرای استراتژی‌ها (BSC)
 • مدیریت عملکرد
 •  عارضه یابی و بهبود بهره وری             
 • طراحی و تولید نرم افزار