معرفی نرم¬افزار هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت زمانگرا پیشگامان
نرم¬افزار پیشگامان یک سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت با نگرش فرایندی می باشد که سادگی استفاده را با دقت بالای محاسبات و تنوع در خروجی های کارشناسی و مدیریتی تلفیق نموده است.
تکنیک مورد استفاده در محاسبه بهای تمام شده موضوعات هزینه در این نرم افزار، تکنیک هزینه¬یابی مبتنی بر فعالیت زمانگرا
« Time-Driven Activity Based Costing» با «رویکرد فرایندگرایی» است.
با پیاده¬سازی این راهکار نرم¬افزاری، سازمان می¬تواند ضمن شناسایی و دسته¬بندی فعالیت¬ها ، فرایندها، خدمات، محصولات، اهداف ، ذینفعان و بطور کلی تمامی موضوعات هزینه ای (Cost Objects) به محاسبه زمان انجام و بهای تمام شده آنها بپردازد.
با استفاده از این نرم افزار سازمان می تواند به ردیابی هزینه ها تا پایین ترین سطح ممکن پرداخته و به شناسایی و معرفی گلوگاه¬ها و ظرفیت مازاد منابع خود دستیابی پیدا کند و همچنین از اثر هر گونه تغییری در عملیات و ساختار سازمان به منظور مدیریت بهتر هزینه های سازمان، قبل از اعمال آن تغییر در سازمان مطلع گردد.

مشخصات فنی
مشخصات فنی این راهکار نرم¬افزاری به شرح ذیل می¬باشد:
 معماری : چند کاربره – معماری Client - Server
 سیستم عامل سرور و کاربران : ویندوز
 پلتفرم نرم¬افزاری : .Net Framework
 زبان برنامه¬نویسی : Visual Basic.Net
 سیستم مدیریت پایگاه داده¬ها : SQL Server

مزایا
نرم¬افزار پیشگامان یک سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت با نگرش فرایندی می باشد که سادگی استفاده را با دقت بالای محاسبات و تنوع در خروجی های کارشناسی و مدیریتی تلفیق نموده است.
تکنیک مورد استفاده در محاسبه بهای تمام شده موضوعات هزینه در این نرم افزار، تکنیک هزینه¬یابی مبتنی بر فعالیت زمانگرا« Time-Driven Activity Based Costing» با «رویکرد فرایندگرایی» است.
نکته بسیار مهمی که در نرم افزارهای TDABCوجود دارد این است که این گونه نرم افزارها نیاز به تعامل با سیستمهای ERP در سطح تراکنش دارند تا داده ورودی آنها جهت انجام محاسبات تامین گردد در حالیکه در بسیاری از سازمانها چنین سیستمهایی پیاده سازی نشده است. در نرم افزار پیشگامان ، بدون نیاز به چنین تعاملاتی محاسبات بهای تمام شده بر مبنای زمان انجام می¬پذیرد و چنانچه در سازمانی سیستمهای ERP پیاده سازی شده باشد دقت و سرعت تولید خروجی های نرم افزار به طرز چشمگیری بالا خواهد رفت.
ردیابی جریان هزینه ها تا آخرین سطح ممکن (قلم هزینه)
این قابلیت این امکان را مهیا می سازد تا بتوان مسیر جریان هزینه ها را از منابع هزینه ای سازمان (در پایین ترین سطح ممکن) به موضوعات هزینه ای ( از قبیل خدمات، محصولات، فرایندها ، فعالیت ها، کارکنان و ...) ردیابی نمود.
تعریف و تحلیل سناریوی وضعیت مطلوب برای سازمان به منظور کاهش هزینه ها و بهبود فرایندها بر مبنای نرخ های استاندارد ( مثلا نرخ استاندارد زمان انجام فعالیت که با روش زمانسنجی محاسبه و در سناریوی مطلوب منظور می گردد ) و پیشنهادات ارائه شده از سوی خبرگان کسب و کار.
با استفاده از این نرم افزار سازمان می تواند گلوگاه¬ها ، ظرفیت مازاد منابع و عملکرد زمانی و هزینه ای کارکنان خود را در انجام فعالیت ها بطور دقیق شناسایی نموده و بر اساس شناخت حاصل شده به منظور بهبود و کاهش هزینه ها، اقدام به تنظیم سناریوی وضعیت مطلوب (طرحی جهت اعمال تغییر در ساختار و عملیات سازمان) نماید. سپس به کمک ابزار شبیه سازی به تحلیل سناریوی مطلوب پرداخته و اثر آن را ، قبل از اعمال آن تغییر در سازمان بررسی نماید و پس از اطمینان از مطلوبیت طرح، آن را در سازمان پیاده سازی نماید. یکی از خروجیهای اصلی شبیه سازی نمایش دقیق اثر تغییرات را بر روی زمان و هزینه تمامی موضوعات هزینه ( از قبیل خدمات، محصولات، فعالیت، فرایند، کارکنان، پیمانکار، و ...) به تفکیک اقلام هزینه ای می باشد.
با استفاده از این نرم افزار سازمان می تواند با شناخت از میزان ظرفیت آزاد و مشغول منابع خود، آنها را به نحو مطلوب برنامه ریزی نماید و با اطلاع از سودآورترین و زیان ده ترین محصولات و خدمات در انتخاب محصولات و یا خدمات خود باز نگری نماید. همچنین با شناسایی و مدیریت فعالیتهای فاقد ارزش افزوده و دارای ارزش افزوده به حداکثر سودآوری دستیابی پیدا کند.

امکانات و قابلیت ها
 ایجاد اطلاعات پایه شامل:
 مدلهای فرایندی با استاندارد BPMN
 چارت سازمانی و جداول سازمانی
 تواتر انجام فعالیت ها و فرایندها به تفکیک انجام دهنده های مختلف
 تعریف خدمات و محصولات
 تعریف منابع هزینه ای
 تعریف پروژه ها، قراردادها و پیمانکاران
 تعریف تمامی دارایی ها و میزان استهلاک آنها
 ورود اطلاعات خرید، انبار، اموال، حقوق و دستمزد، حسابداری ، اعتبارات ، تولید و ...
 محاسبه بهای تمام شده فعالیت به تفکیک پرسنل(به همراه تمامی جزئیات مربوط به منابع و سهم مصرفی منابع توسط فعالیت)
 محاسبه بهای تمام شده فرایند (فرایندهای اصلی،مدیریتی و پشتیبانی) به تفکیک فعالیت ها و اقلام هزینه ای مصرف شده درون فعالیت. مثلا محاسبه بهای تمام شده صدور یک سند حسابداری یا محاسبه بهای تمام شده برگزاری یک دوره آموزشی در سازمان
 محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات به تفکیک تمامی اقلام هزینه ای
 محاسبه بهای تمام شده اهداف و استراتژیها
 محاسبه بهای تمام شده ذینفعان سازمان (از قبیل کارکنان سازمان، مشتریان، پیمانکاران، و ...)
 و بطور کلی محاسبه بهای تمام شده تمامی انواع موضوعات هزینه ای سازمان از قبیل قرارداد، پروژه ، تجهیزات و ... .
توجه: در گزارشات بهای تمام شده فوق، اقلام هزینه به صورت کاملاٌ جزئی شده با ذکر عنوان قلم هزینه و مبلغ قلم هزینه به موضوعات هزینه مرتبط می¬شوند.
 محاسبه زمان انجام فرایند
 محاسبه زمان انجام فعالیت
 محاسبه زمان تولید محصولات
 محاسبه زمان ارائه خدمات
 شناسایی لیست سودآورترین و زیان ده¬ترین محصولات و خدمات
 شناسایی متوسط تعداد کارهای در صف پشت هر یک از فعالیت¬ها
 شناسایی لیست فعالیت¬ها و کارکنان گلوگاه
 شناسایی لیست فعالیت¬های ارزش افزوده و فاقد ارزش افزوده
 شناسایی سودآورترین و زیان ده¬ترین محصولات و خدمات
 شناسایی در صد و تعداد کارهای انجام شده
 شناسایی درصد وضعیت هر یک از فعالیت¬ها (آزاد، مشغول، و ...)
 شناسایی درصد وضعیت هر یک از کارکنان سازمان (آزاد، مشغول، و ...)
 شناسایی متوسط میزان استفاده از هر یک از منابع
 بودجه¬ریزی بر مبنای فعالیت (بودجه ریزی عملیاتی) ، مطابق با سناریوی بودجه سازمان
 تعریف و تحلیل سناریوی وضعیت مطلوب برای سازمان به منظور کاهش هزینه ها و بهبود فرایندها بر مبنای نرخ های استاندارد ( مثلا نرخ استاندارد زمان انجام فعالیت که با روش زمانسنجی محاسبه و در سناریوی مطلوب منظور می گردد ) و پیشنهادات ارائه شده از سوی خبرگان کسب و کار.
 ردیابی جریان هزینه ها تا آخرین سطح ممکن (قلم هزینه)
 شناسایی مخزن فعالیتهای هر یک از کارکنان به همراه جزئیات (از قبیل تواتر انجام، زمان میانگین انجام یکبار فعالیت، هزینه انجام یکبار فعالیت ناشی از منبع حقوق و دستمزد و سایر منابع هزینه ای)
 اصلاح چارت و جداول سازمانی با استفاده از نتایج تحلیل ظرفیت منابع
 ورود خودکار اطلاعات از Visio و Excel به نرم افزار
 صدور گزارشات و ماتریسهای تحلیلی به فرمت های Excel,Word,Html,Xml,Pdf

نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان
نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان

نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان
نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان

نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان
نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان

نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان
نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان

نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان
نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان

نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان
نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان

نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان
نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان

نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان
نرم افزار بهای تمام شده پیشگامان